Bibliotheek Dommeldal Educatie Shop
Cursus Open Boek 3.0 - Leescoördinator PO
Categorie Voor professionals
Groep Leerkrachten P.O.
Tags leesbevordering
Prijzen
  • Prijs € 450,00
Terug

Cursus Open Boek 3.0 - Leescoördinator PO

Scholing tot leescoördinator basisonderwijs voor leerkrachten
Een leescoördinator is de aanjager van lezen binnen een school. Hij of zij stimuleert een aanpak van effectief en motiverend leesonderwijs waarin jeugdliteratuur een centrale plaats heeft.

Een leescoördinator is een duizendpoot. Zijn of haar takenpakket bestaat uit het ontwikkelen van een visie op lezen, het opstellen van een jaarplan, het –samen met de bibliotheek- zorgen voor een aantrekkelijke boekencollectie, het schoolbreed deelnemen aan leescampagnes, en het zorgen voor deskundigheidsbevordering van het team. Daarnaast zorgt een leescoördinator ervoor dat er een aanpak voor lezen is, die optimaal bijdraagt aan leesmotivatie en leesvaardigheid. Idealiter zijn er twee leescoördinatoren per school, verdeeld over de onder- en bovenbouw.

De basiscursus Open Boek 3.0 bestaat uit vijf dagdelen en heeft een studiebelasting van vijftig uur. In de opleiding leren cursisten verschillende boeksoorten kennen, werken ze met actuele kinder- en jeugdboeken en afwisselende leeswerkvormen. Uitgangspunt is om teksten tot leven te laten komen en kinderen leren teksten te interpreteren. Hierbij komt betrokkenheid bij teksten en leesmotivatie tot stand: noodzakelijke voorwaarden voor leesvaardigheid en leesbegrip. Cursisten bereiden in de loop van de bijeenkomsten hun jaarplan (kern van het leesplan) voor.

Afsluitende opdracht
De cursus wordt afgesloten met een plan van aanpak voor leesbevordering op de eigen school. Het plan wordt door de cursusleider voorzien van opmerkingen. Er wordt een certificaat uitgereikt aan de deelnemers als ze hebben voldaan aan het aanwezigheidscriterium en een plan van aanpak hebben opgesteld.

Organisatie
De cursus Open Boek bestaat uit vijf bijeenkomsten van 3 uur met een studiebelasting van 50 uur. De cursus wordt gegeven in de Bibliotheek Helmond op de volgende woensdagmiddagen in 2023-24:
11 oktober
15 november
10 januari
21 februari
27 maart
Van 14.00-17.00 uur.
Locatie Bibliotheek Helmond.

Dag Datum Tijd
- 5 sep 2023
t/m 20 jun 2024
in overleg