Project: Schatjesdag - accent: voorlezen

dinsdag 27 oktober 2020 tot donderdag 10 december 2020

Categorie Leesprojecten 4-12 jaar
Groep Groep 1-2
Tags C1 Kan zich een voorstelling maken van een gebeurtenis, ervaring of idee en deze uiten R1 Verwoordt eigen ervaringen en gevoelens in relatie tot de context R4 Vergelijkt eigen ideeën en werk met die van anderen schatten
Prijzen
  • Prijs € 55,00
Beschikbaarheid nog 1 beschikbaar
Terug

Project: Schatjesdag - accent: voorlezen

Dit project is bedoeld voor groep 1–2 en sluit aan bij het accent voorlezen (in de klas). De school ontvangt een kleine schatkist met daarin vijf prentenboeken, een rood kussen met daarop de schat (klein steentje) uit het boek Kikker vindt een schat van Max Velthuijs. In de bijbehorende handleiding wordt het project duidelijk beschreven. De eerste week wordt met het boek van Kikker gewerkt. De schat introduceert het boek. De tweede en daarop volgende weken wordt er andersom gewerkt. Elke week staat één prentenboek centraal dat door de leerkracht wordt geïntroduceerd. Na de introductie gaan leerkracht en leerlingen op verschillende manieren op zoek naar wat zij het belangrijkste voorwerp in het verhaal vinden. Aan het eind van de week wordt dit voorwerp naast de steen uit het eerste boek op het kussen in de schatkist bewaard. Zo worden bij de vijf aangeboden boeken vijf schatten verzameld. Accent: voorlezen.
Kerndoelen: kerndoel 9 : plezier krijgen in het voorlezen en schrijven van verhalen, gedichten en informatieve teksten.

Onder een groep verstaan we een klas in de samenstelling waarin deze ook normaal gesproken les krijgt.


Prijs

€ 55,00