Workshops Privacy,  Internet, Geheimtaal, Datasporen, Encryptie, Algoritmes
Categorie Digitale geletterdheid
Groep Groep 7, Groep 8
Prijzen
  • Prijs € 75,00
Terug

Workshops Privacy, Internet, Geheimtaal, Datasporen, Encryptie, Algoritmes

De bibliotheek geeft een workshop "Bouw het internet" over de werking van internet.
Aansluitend krijgt de leerkrachten uitleg, werkbladen en links naar leerling-instructievideo's voor vijf zelfstandig in de klas uit te voeren vervolglessen.
Deze kunnen eenvoudig uitgevoerd worden met videolessen die steeds stil gezet kunnen worden + linkjes om werkbladen uit te printen. Ook leerlingen kunnen in groepjes deze lessen voorbereiden en daarna voor de andere kinderen een les verzorgen.

Wie is de baas op internet?
Is dat Google? Of de overheid? Of ben jij het? Best een lastige vraag, en de waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het midden.
In de zes lesmodules van 'De Baas Op Internet' leren kinderen tussen 10 en 14 jaar alles over de belangrijkste spelers op het web, wat data is, hoe SnapChat werkt en wat een cookie is. Deze thema's zijn gelinkt aan mediawijsheidslessen voor in de klas, maar hebben nadrukkelijk een technische insteek. Doel is dat kinderen meer digitaal geletterd raken doordat ze beter begrijpen hoe het netwerk van het internet precies in elkaar steekt. En dat mag best een beetje leuk zijn; zo ontwerp je zelf een escape room, bouw je het internet na met sponsjes en rietjes en ontwerp je de best mogelijke zelfrijdende auto.

Iedere lesmodule duurt ongeveer 1,5 uur en bestaat uit hands-on opdrachten, die veelal geen gebruik maken van computers.

Er zijn zes thema’s:
Privacy op internet
Bouw het internet (Bibliotheek: verbruiksmateriaal)(School: device per twee kinderen)
Berichten ontcijferen en versleutelen
Bouw een escape room
Ontwerp een zelfrijdende auto
Dilemma’s programmeren (Welke keuzes moet jouw auto soms maken op basis van algoritmes.)

Deze thema’s kun je in willekeurige volgorde behandelen. Je kunt ook een keuze maken en er enkele uitkiezen om te doorlopen met de klas. De modules worden in pdf formaat aangeboden en bestaan telkens uit een leerkrachtinstructie, leerling-instructievideo's en werkbladen voor de leerlingen.

In iedere leerkrachtinstructie staat:
Praktische informatie, Lesopbouw, samenvatting lesstof, inclusief ‘belangrijke ideeën’, een begrippenlijst, verdiepingsmateriaal, draaiboek en de goede antwoorden.

Er is zo'n 1,5 uur nodig om een module in te zetten in de klas. De instructie bevat een schets van de benodigde tijd per lesonderdeel.

Benodigdheden:
Devices om op in groepjes van twee op internet te zoeken.
De apparaten moeten de avond ervoor opgeladen zijn.
Digi of smartboard

Iets eerder of later beginnen?
Geef dit in aan in het veld opmerkingen.
PS. Als de ochtendworkshop om 8.30 uur begint is het mogelijk een tweede workshop na de ochtendpauze te boeken op dezelfde locatie.
Geef dit in aan in het veld opmerkingen.
PS' Onder een groep verstaan we een klas in de samenstelling waarin deze ook normaal gesproken les krijgt.
MediawijsheidComputational Thinking